PRIVATUMO POLITIKA

I. SĄVOKOS:

 1. Svetainė – internetinė parduotuvė, kuri yra pasiekiama internetiniu adresu – www.manojaponija.lt;
 2. Manojaponija.lt – UAB „Mano Japonija“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 305004984, registruotos buveinės adresas – Smolensko g. 10C-100, Vilnius, biuro adresas – Smolensko g. 5, LT – 03201, Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – info@manojaponija.lt, telefono numeris +370 669 38087.
 3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
 4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;
 5. Paslaugos – Manojaponija.lt Svetainėje siūlomos maisto ir kitų prekių įsigyjimo paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
 6. Paskyra – Manojaponija.lt nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
 7. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;
 8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
 9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
 10. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;
 11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
 12. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 13. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d.  įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
 14. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
 15. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie ją gauna elektroniniu paštu registruodamiesi Svetainėje, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.
 4. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Manojaponija.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę prekes ar paslaugas.
 5. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninis paštą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

 1. Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta, pilietybė, telefono numeris, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta, elektroninio pašto adresas, mokėjimo kortelių duomenys, IP adresas, kelionės dokumento numeris ir data, kelionės maršrutas, kliento identifikatorius (kurį sistema priskiria klientui).
 2. Svetainėje yra naudojami dviejų rūšių Slapukai.
  1. 2.1. Pirmoji Slapukų rūšis – Manojaponija.lt, siekdamas tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Prekių įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ir/ar Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.
   Sutikimas galioja neribotą laiką iki Vartotojas ir/ar Naudotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: info@manojaponija.lt . Detali informacija apie Slapukus, kurie renka statistinę informaciją:SlapukasPavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenysPapildoma informacijaInterneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklis_utma
   _utmb
   _utmc
   _utmz
   _ga
   Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.Įeinant į puslapį 2 metai
   30 minučių
   Iki uždarymo
   1 metaiApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“Išsamesnė informacija iš Google
   Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija bendradarbiauja su programinės įrangos kūrėjais siekdama užtikrinti, kad šių slapukų naudojimas atitiktų teisės aktų reikalavimus.Interneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklisfbm_120745184619283fbsrc_120745184619283Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.Įeinant į puslapįSkaitliuko apskaita vykdoma per facebookSvetainės lankytojo nustatymų saugojimas__cfduidŠie slapukai naudojami vartotojo nustatymų saugojimui ir peržiūrų rinkimui.Įeinant į puslapįApskaita vykdoma per .crazyegg.com, .onesignal.com ir .zopim.comSvetainės lankytojų identifikavimasomnisendAnonymousID
   omnisendSessionID
   55545d92b83742631bed6571-aID
   55545d92b83742631bed6571-sIDEl. komercijos marketingo automatizavimas išmaniems pardavimamsĮeinant į puslapįApskaita vykdoma per omnisend.com
  1. 2.2. Antroji Slapukų rūšis – Informuojame, kad prisijungus prie Svetainės, siekiant naudotis Svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai, nurodyti šioje lentelėje:SlapukasPavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenysPapildoma informacijaInterneto svetainės naujienų prenumetatos lango paslėpimo slapukasnl_hiddenŠis slapukas naudojamas naujienlaiškio prenumeratos lango paslėpimuiĮeinant į puslapį6 mėn.Lango paslėpimuiInterneto svetainės forumo paslėpimo lango slapukashide_sliderbarŠis slapukas naudojamas forumo langui paslėptiĮeinant į puslapįIki interneto svetainės lango uždarymoLango paslėpimuiSlapukas būtinasmember_idŠis slapukas naudojamas Vartotojo identifikacijaiPrisijungimus svetainėjeIki interneto svetainės lango uždarymoUnikalus ID numerisSlapukas būtinaspass_hashŠis slapukas naudojamas slaptažodžio paslėpimuiPrisijungimus svetainėjeIki interneto svetainės lango uždarymoUnikalus ID numerisSlapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuotiPHPSESSIDSlapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langasĮeinant į puslapįIki interneto svetainės lango uždarymoUnikalus ID numerisInformacijas ir PHP.NET: Sessions –ManualSlapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuotisession_idSlapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langasĮeinant į puslapįIki interneto svetainės lango uždarymoUnikalus ID numerisSlapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuotimk_sidSlapukas yra skirtas identifikuoti unikalius vartotojus. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langasĮeinant į puslapį5 metaiUnikalus ID numerisSlapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuotim-newsletter-modalŠis slapukas naudojamas naujienlaiškio prenumeratos lango paslėpimuiAtvaizdavus naujienlaiškio langą30 dienųLango paslėpimasSlapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuotisold-out-aks-us-modalŠis slapukas naudojamas išparduotų pasiūlymų užklausos atvaizdavimuiĮeinant į puslapį14 dienųSlapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuotiindividual-email-modalŠis slapukas naudojamas individualių naujienlaiškio prenumeratos lango paslėpimuiĮeinant į pasiūlymo puslapį30 dienųLango paslėpimasSlapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuotinewsletter-modalŠis slapukas naudojamas naujienlaiškio prenumeratos lango paslėpimuiAtvaizdavus naujienlaiškio langą30 dienųLango paslėpimasSlapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuotiuser-action-related-postŠis slapukas naudojamas atrinkti lankytojui panašius pasiūlymusĮeinant į pasiūlymo puslapį7 valandasSusijusių straipsnių parinkimas
 3. Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti Manojaponija.lt įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu:„Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.”
 4. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės neveiks.

IV. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:

 1. Manojaponija.lt naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:
  1. 1. Svetainės Prekių įsigyjimo ir užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Prekes Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Prekei užsakyti.
  1. 2. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Pprekių pasiūlymus Manojaponija.lt turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.).
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslais Manojaponija.lt renka šiuos asmens duomenis : asmens vardą, elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.
 3. Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.
 4. Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui info@manojaponija.lt
 5. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus.

V. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 1. Manojaponija.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
  1. 1.1. jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas raštu;
  2. 1.2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis Manojaponija.lt pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
  3. 1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
  4. 1.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 2. Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.

VI. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRINIMAS

 1. Vartotojas ir/ar Naudotojas suteikia teisę Manojaponija.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Manojaponija.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo ir/ar Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Manojaponija.lt iš Vartotojo ir/ ar Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad Manojaponija.lt turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
 2. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis Manojaponija.lt surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas/Naudotojas turi iš anksto kreiptis į Manojaponija.lt el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Manojaponija.lt įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.
 3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas ir/ar Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Manojaponija.lt elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Manojaponija.lt įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.
 4. Manojaponija.lt Asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.
 5. Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Manojaponija.lt turi teisę laikyti iki kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu Manojaponija.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju ir/ar Naudotoju, ar jeigu Manojaponija.lt yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo ir/ar Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
 6. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į Manojaponija.lt el. paštu info@manojaponija.lt

VII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Manojaponija.lt užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
 3. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Manojaponija.lt

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2020 m. spalio 12 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai ir/ar Naudotojai bus informuoti Svetainėje, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.